Project Talent

Om als ondernemende kennisstad te groeien, is het voor Enschede belangrijk om talent en kennis aan te trekken en te behouden. Met het project ‘Study in Enschede’ bepalen we welke rol citymarketing hierbij speelt. We richten ons met dit project op het opbouwen van een band met huidige studenten. Dit doen we vooral via het thema vrije tijd, maar ook de thema’s studeren, wonen en werken komen aan bod.

Studenten als ambassadeur van Enschede

In totaal kent Enschede zo’n 30.000 studenten op het mbo, hbo en de universiteit. Negentig procent van hen zijn tussen de 17 en 25 jaar, we noemen ze ook wel generatie Z. Ongeveer een derde van de studenten komt uit het buitenland. Hoe maken we van deze studenten ambassadeurs van Enschede? Door ze een band op te laten bouwen met de stad, zo blijkt uit verschillende onderzoeken. Die binding moet ontstaan tijdens de studie, want eenmaal vertrokken is het te laat, constateerde onderzoeker Razenberg in 2014.

Wat vinden studenten van Enschede?

We vroegen I&O research te onderzoeken hoe studenten Enschede beleven. Uit het onderzoek ‘Wat vind jij van Enschede?’, blijkt dat vier factoren een rol spelen bij het behouden van studenten:

  1. Het vinden van een (Engelstalige) baan.
  2. Het niveau van integratie met andere groepen in de stad.
  3. Diversiteit van het vrijetijdsaanbod: winkels, cafés, restaurants, kunst en cultuur.
  4. Zichtbaarheid van evenementen en activiteiten.

Lees meer uitkomsten van het onderzoek in de factsheet.

Studentreis in beeld

Om te weten wat studenten beweegt om wel of niet ambassadeur te worden, brachten we de studentreis, ook wel student journey, in beeld. Daarbij volgden we het model van de employee journey van Gillissen (2019). Deze studentreis gaat ons helpen de ervaring voor de student in Enschede nog beter te maken. Hoe we dat precies gaan doen, werken we in 2020 verder uit.

Weergave van Student Journey - Enschede Promotie

MEER WETEN OVER HET PROJECT STUDY IN ENSCHEDE? NEEM CONTACT OP MET

Contact
Contact